Skala Minimal HB Miniatyrer och material till dockskåp och tittskåp i skala 1:12, info@skalaminimal.se

Lusthus gjorda på kurs hos Skala Minimal
www.skalaminimal.se